Menu

Vyhledávání

Alternativa klasické ZELENÉ STŘECHY

Zelené střechy jsou krásné, moderní a zlepšují životní prostředí v hustě zastavěných městech. Nelze je ale použít na každou střechu – zvláště u rekonstruovaných budov nebo drobných zahradních staveb jste omezeni jejich statikou. Lehké hydrofilní desky z minerální vlny umožňují ale vytvořit střešní zahradu i na nich. Mohou nahradit klasickou zeminu a zlepšit navíc tepelně-izolační vlastnosti střechy. Použít je můžete na střechy ploché a nově i pultové.

Většina izolačních desek z minerálních vláken používaných ve stavebnictví obsahuje hydrofobizační činidlo, které zaručí, že desky nebudou nadměrně nasákavé vodou. Tak fungují minerální izolace na fasádách budov a ve střechách. Pokud se ale toto činidlo vymění za činidlo hydrofilní, vznikne izolace, která naopak drží vodu a je připravena na stav permanentního vlhka, a tedy i pro růst rostlin.

 

Vegetační panely

Základem celého systému jsou minerální vegetační desky, které slouží k přímému pěstování rostlin bez kontaktu s půdou. Desky mají zároveň schopnost zadržovat dešťovou vodu, filtrovat ji a přebytky odvádět pryč ze střechy. I za vlhka jsou navíc schopny pomáhat tepelně izolovat střechu. Použití těchto desek pro vegetační vrstvy zelených střech má ve srovnání s klasickou zeminou několik výhod. K nejvýznamnějším patří jejich nízká hmotnost. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí cca od 70 do 80 kg/m3 v suchém stavu a 800 – 900 kg/m3 při plném nasycení vodou, což jsou oproti klasické vlhké zemině (1700 kg/m3) poloviční hodnoty. Proto jsou vegetační desky vhodné pro střechy s omezeným zatížením, např. u garáží apod.

Další výhody...

  • Výsadbu rostlin můžete provést předem na deskách, které se pak jen uloží na střechu.
  • Při poruše některé desky lze potřebný díl minerální vlny vyjmout, nebo nahradit novým dílem.
  • Minerální vlna umožňuje ozelenění i při větším sklonu střechy – desky se nesesouvají a neodplavují se, jako je tomu při použití půdy.
  • Realizace střešních zahrad je jednodušší díky nižšímu počtu vrstev a náhradě zeminy minerální vlnou.
  • Středně vlhká minerální vlna vede teplo 10x méně než vlhká půda a je odolná vůči UV záření.
  • Hydrofilní desky můžete použít jak pro extenzivní střešní zahradu, tak i pro náročnější intenzivní.

 

Zatížení vrstev

Jednotlivé vrstvy střešní zahrady se pokládají bez lepení a kotvení. U plochých střech se proto musí vegetační vrstva zajistit proti působení větru, u pultové střechy proti sesuvu pod tíhou sněhu. Minerální desky jsou vždy trochu nasáklé vodou, takže vlastní vahou pomáhají stabilizovat střešní souvrství. Do střechy typu „garáž“ se doporučuje ještě přidat místy stabilizační kačírek či štěrkodrť. U větších střech, kde je zatížení větrem větší, je nutné na vegetační vrstvu použít jeden ze stabilizačních prvků – podle pokynů výrobce.


Autor: 

Ing. Petr Vacek

Manažer technické podpory

Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počernická 272/96 ∙ 108 03 Praha 10 ∙ Czech Republic