Menu

Vyhledávání

Co je pro Váš výběr plastových oken nedůležité – mýty a lži

Okna a dveře – jedna ze součástí domu, zcela specifická, s řadou funkcí a nároků často naprosto protichůdných. Část domu, kterou pořizujete nebo obměňujete zpravidla jednou za život. Jak zvolíte, tak to budete povětšinu Vašeho života mít. A protože různých doporučení, pravd a těch správných argumentů pro správný výběr oken je k dohledání dostatek, připravili jsme výčet mýtů a lží, které při výběru oken určitě uslyšíte.

Počet komor

V minulosti (před 10-15 lety) byl počet komor hrubým vodítkem pro představu o kvalitě tepelné izolace (tedy velikosti prostupu tepla) rámů oken a dveří. Díky různým velmi účinným konstrukčním či technologickým opatřením při návrhu a výrobě moderních profilů je dnes množství komor profilů naprosto nepodstatné. Např. tříkomorové profily opatřené vnitřní tepelnou izolací (vypěněním), mají výrazně lepší hodnoty tepelné izolace, než např. standardní osmikomorové profily.

Rozhodující pro stanovení kvality tepelné izolace je tedy jen a pouze hodnota prostupu tepla rámy – tedy Uf [W/m2K]. Čím nižší Uf, tím lepší izolační schopnosti.

Extruzní třída (class A / class B)

Třída A – síla vnější stěny profilů 3mm (s tolerancí -0,2mm)

třída B - síla vnější stěny profilů 2,7mm (s tolerancí -0,2mm)

Opět relikt z minulosti. V dobách dvou a tříkomorových profilových systémů byla síla vnějších stěn profilů důležitou veličinou. Důvodem bylo dosažení dostatečné pevnosti rohových svárů. Profily měly v těch dobách jen málo vnitřních stěn a příček a pevnost rohů tak byla dána převážně množstvím svařeného materiálu vnějších stěn profilů. V dnešní době mnohakomorových systémů velkých stavebních hloubek (70mm a více) je v profilech výrazně více materiálu (stěny a příčky), než bývalo v profilech dvou a tříkomorových. Není tedy důvod tvořit extra silné vnější stěny profilů, neboť pevnost rohů velmi pozitivně ovlivňuje množství vnitřních stěn a příček. Dnešní hluboké profily vyráběné v extruzní třídě B mají až o 50% vyšší pevnost rohů, než tříkomorové profily v třídě A. Paradoxem na trhu je, že profily inzerované jako profily vyrobené ve třídě A mají po zvážení menší hmotnost (tedy i plochu svaření a pevnost rohů), nežli standardní profily vyrobené ve třídě B. Důvodem jsou papírově tenké vnitřní přepážky a stěny, jejichž síla není extruzní třídou A definovaná… Ve Francii se již více jak 30 let používají výhradně profily třídy B…

Rohová pevnost

viz extruzní třída. Rohová pevnost byla v minulosti sledovaným a zkoušeným parametrem. Po nástupu moderních profilů (70mm a více, počet komor 4 a více) se ukázalo sledování tohoto parametru jako nepodstatné pro kvalitu okna. Vypadlo i z požadavků na zkoušení oken.

Uzavřená výztuž

Vyztužování plastových oken má 2 zásadní důvody:

  • zvýšit stabilitu profilů zatížených větrem a vlastní hmotností okna
  • zamezit nadměrným deformacím rámů a křídel vlivem teplotní roztažnosti profilů

Vzhledem k tomu, že uzavřenou výztuž lze vložit pouze do rámů oken – nikoli křídel, je její význam z hlediska statického naprosto podružný.

Na straně druhé uzavřené výztužné profily negativně ovlivňují tepelnou izolaci profilů. Všichni výrobci provádějí zkoušky svých profilů s otevřenými výztužemi (někteří dokonce bez výztuží!), aby dosažené výsledky prostupu tepla rámy Uf byly co nejlepší. Vložení uzavřené výztuže pak vždy znamená zhoršení prostupu tepla oproti deklarovaným hodnotám s výztuží otevřenou. Uzavřená výztuž tedy nepřináší žádnou výhodu – spíše naopak.

Regenerát

Co jsou vlastně profily vyrobené z regenerátu? Obecně profily, při jejichž výrobě byl použit materiál, který byl již jednou roztaven a vyextrudován. Nejčastěji se jedná o materiál vznikající při výrobě profilů či odřezky z výroby oken. Tento zcela prvotřídní materiál by bylo nutné jinak vyhodit a zlikvidovat, což by bylo jednak škoda a jednak zcela nehospodárné a příkře odporující požadavkům na zachování kvalitního životného prostředí. V zájmu uzavření toku materiálu (striktní požadavek EU) je tak tento materiál zpět přimícháván do materiálu, ze kterého se znovu vyrobí profily na okna. Materiálové charakteristiky jsou přísně sledovány a dozorovány nezávislými orgány a v praxi se neliší od prvomateriálu. V některých parametrech prvomateriál dokonce překonávají. Na trhu je bez jakýchkoli problémů tento materiál od roku 1996. Regenerát používají (skrytě či viditelně) všichni výrobci profilových systémů na trhu (je to jejich dobrovolnou povinností). Jejich seznam a bližší informace najdete např. na www.rewindo.de.

 

Kontakt:

Profine GmbH /International Profile Group/

Ing. Miroslav Hybler

Mobil : 602 217 431

E-mail : miroslav.hybler@profine-group.com

www.profine-group.cz