Menu

Vyhledávání

Dekorativní omítky weber.design

S příchodem kontaktních zateplovacích systémů na český stavební trh v začátku 90. let, přichází jako jejich součást v té době zcela nová tzv. tenkovrstvá omítka. Byla to nejdříve suchá minerální omítka v pytlích, která se míchala s vodou, ale především omítka v pastovité podobě ve vědru, připravená k přímému zpracování na fasádě. Omítka je probarvená ve hmotě díky použití barevných pigmentů. Též přichází i nová mozaiková omítka marmolit. Je to směs barevných mramorových zrn pojených k sobě transparentní disperzí a tím vzniká omítka připomínající přírodní kamen a je určena na úpravy soklových částí staveb.

Tenkovrstvé omítky nabízí architektům zcela nové možnosti ve srovnání s tradiční běžně používanou minerální škrábanou omítkou. Díky použití kvalitních pigmentů nabízí pastovitá omítka nepřebernou škálu barev, několik zrnitostí, zrnitou nebo rýhovanou strukturou. V současné době architekti a projektanti začínají projevovat zájem i o jiné omítky. Pastovitá probarvená omítka se stala ve spojení se zateplovacím systémem zcela běžnou povrchovou úpravou a pomalu přestává být pro některé projektanty a architekty zajímavá.

Někteří architekti a projektanti hledají omítku podobnou tradiční škrábané omítce se šupinkami slídy jako je např. weber.top, s možností použití na kontaktním zateplovacím systému, někteří kombinují tenkovrstvou omítku s obkladem cihelným nebo keramickým páskem, někteří hledají něco zcela jiného, nového a nevšedního.  

V kombinaci s velmi používaným  kontaktním zateplovacím systémem z důvodu nízké plošné hmotnosti i nízké ceny většinou stále vítězí řešení fasády pomocí tenkovrstvé omítky. V současné době se stávají moderními tzv. designové tenkovrstvé omítky. Lze jimi napodobit textury povrchů různých stavebních materiálů. Pomocí tenkovrstvé omítky weber.pas silikon brick, weber.pas granit, weber.pas sandstone, podkladního nátěru weber.pas podklad UNI brick  a speciálních šablon lze velmi dobře napodobit cihelné zdivo v různých barevných odstínech, nebo zdivo z žulových nebo pískovcových bloků.

Architekty a projektanty je též žádaná textura dřeva v různých barevných odstínech a tvarech. Texturu dřeva na fasádě lze provést pomocí omítky weber.pas silikon wood v kombinaci s lazurovacím nátěrem weber.ton lazur. Žádaný je též povrch připomínající monolitický beton. Lze jej provést pomocí jemnozrnné omítky weber.pas silikon OP 305Z se zrnitostí 0,5 mm v kombinaci s jemnozrnnou omítkou weber.pas silikon OP 315Z. Povrch této omítky může být upraven hlazením ocelovým nebo plastovým hladítkem, případně broušením.

Dále se stávají moderními omítky nebo fasádní nátěry v metalických barevných odstínech používané především jako doplňky, pro oživení celkového výrazu fasády. Tenkovrstvou omítku lze též dodatečně upravit nastříkáním lesklých zrn weber.flitr do mokré omítky, pro vytvoření podobného efektu jako vytváří šupinky slídy v minerální škrábané omítce.

 

Weber.pas silikon brick

Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovým podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI BRICK, určená pro vytvoření imitace režného cihelného zdiva na fasádě.

 

Weber.pas silikon granit, weber.pas silikon sandstone

Pastovitá omítka obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovým podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI BRICK, určená pro vytvoření imitace režného kamenného zdiva na fasádě. Tvary jednotlivých kamenů se podobně jako u imitace režného cihelného zdiva omítkou weber.pas silikon brick vytvoří pomocí speciální šablony.

 

Weber.pas silikon wood

Velmi jemnozrnná probarvená omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovým podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. K finálnímu barevnému ztvárnění omítky weber.pas silikon wood s texturou dřeva se používá fasádní nátěr weber.ton lazur.

 

Weber.flitr

Barevná lesklá zrna, která se nanáší technologií stříkání do mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omítky.

 administrativní budova Černá perla, Ostrava, použitý materiál weber.flitr

 

Něco o společnosti Weber:

je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, omítkových a zdicích směsí, tepelně izolačních a sanačních omítek, reprofilačních hmot, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby.

Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích

 

Autor: Ing. Tomáš Pošta

Product Manager, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.