Menu

Vyhledávání

Jak v domě ušetřit na energiích? Spojte povinný průkaz s užitečnou studií

Jak snížit provozní náklady na energie, to zajímá každého vlastníka bytu. Zaplatit za průkaz, který dává bytovému domu jen hodnotící štítek, už tak zajímavé není. Ale zase je to zákonná povinnost. Spojte nutné s užitečným a nechejte si zpracovat kromě průkazu také studii různých variant, jak energetickou náročnost bytového domu snížit, kolik by to stálo a kdy se investice vrátí. Znát varianty řešení je prvním krokem ke změně.

 

Jako mimořádně úsporný nebo naopak nehospodárný může být hodnocen váš bytový dům v průkazu energetické náročnosti budov (PENB), který by měly do pár let mít v podstatě všechny budovy, bytové i administrativní prostory. Co s tím dál, to vám průkaz neřekne.

Zatímco při koupi bytu může sehrát známkování energetické náročnosti důležitou roli, kdo už byt obývá, jistě by raději slyšel vedle hodnocení i návrhy, jak stav domu vylepšit. 80 % nákladů na správu budovy, kterou společně zaplatí všichni vlastníci, totiž tvoří právě energie. A skládáte-li se na zhodnocení energetické náročnosti, bude praktické rovnou zjistit, jaké jsou možnosti úspory.

Energeticko-ekonomická studie od společnosti IKA Buildog nabízí dva v jednom – splnění zákonné povinnosti, protože získáte nutný průkaz, ale také posouzení různých variant řešení, které budou moci vlastníci jednotek využít při dalším rozhodování o lepší a levnější správě svého domu.

 

Jak bude energetický specialista postupovat?

Studii bytového domu provede energetický specialista certifikovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu pro vydávání průkazů energetické náročnosti. Bude od vás potřebovat podklady, jako jsou projektová dokumentace a vyúčtování za energie. V případě nutnosti přijde také osobně, aby zjistil, z jakých materiálů je dům postaven, jakým způsobem je vytápěn, jak se ohřívá teplá voda a jaké jsou možnosti provedení úsporných opatření.

Studie začíná výpočtem energetické bilance budovy, což je základ pro klasifikaci v PENB, potom ovšem pokračuje volbou nejvhodnějších energetických opatření a posouzením jejich proveditelnosti z technického, ale také ekonomického hlediska.

 

Varianty srovnáte podle nákladů a návratnosti

Do ruky dostanete podrobnou tabulku, kde bude stav vašeho bytového domu zhodnocen zejména s ohledem na kvalitu zateplení, spotřebu tepla, způsob vytápění a celkové náklady na energie. Jednotlivé navržené varianty úprav jsou potom zpracovány stejně podrobně a ve stejných kategoriích, abyste měli možnost srovnat je mezi sebou.

Důležitou částí studie je ekonomická rozvaha nad jednotlivými variantami – každá z nich je naceněna s ohledem na počáteční investice do stavebních a provozních úprav, které mají snížit energetickou náročnost budovy. Ještě zajímavější srovnání pak nabízejí grafy, kde je zřejmé, jak velkou roční úsporu různé varianty přinesou a jaká bude návratnost celé investice.

 

Jak se řeší nejčastější energetické průšvihy bytových domů

Bytové domy, které vynakládají na energie více finančních prostředků, než by bylo nezbytně nutné, vděčí za svou nehospodárnost obvykle příliš nákladnému zdroji vytápění a vysokým tepelným ztrátám.

Zbytečně drahé teplo mají dnes bytové domy, které mají vlastní elektrokotel anebo jsou napojeny přímo na teplárnu. Vysoké náklady znamenají i časté opravy zastaralých kotlů, čerpadel nebo potrubí. Tepelné ztráty zase mají na svědomí většinou střecha, fasáda, podlaha nebo okna. Důsledkem tepelných mostů potom dochází k tvorbě plísní, obyvatelé mají pocity průvanu nebo chladu sálajícího z podlahy a ze stěn. I otopná soustava bývá regulována nevhodně nebo vůbec.

A co v takových případech obvykle majitelům radíme? Často doporučujeme výměnu zdroje tepla – rozhoduje za prvé účinnost a za druhé cena a dostupnost paliva. Jednou z moderních variant může být například kotel na pelety. Vždy radíme odpojení od centrálního zásobování teplem. Druhým stěžejním pilířem potom bývá komplexní zateplení celého domu, výměna oken a také instalace pokročilé regulace. V odůvodněných případech doporučujeme využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Studie je prvním krokem k řešení

Energeticko-ekonomická studie je nutný kvalifikovaný podklad pro další rozhodování společenství vlastníků, které bude navazovat na zhodnocení energetické náročnosti budovy. Diskuze nad změnou je nevyhnutelná, je-li budova hodnocena jako nehospodárná. Ale vyplatí se ve všech případech, kdy lze ušetřit alespoň část z 80 % nákladů na správy budovy, které obvykle padnou právě na energie.

Studie slouží také jako vstupní informace pro toho, kdo bude vybranou variantu později realizovat. Chystá-li se společenství vlastníků k větší rekonstrukci celého domu, zhodnotí studie nejen stávající stav, ale také plánované úpravy z hlediska energetiky a může vést k včasnému vylepšení projektu.

 

Nejen na papíře... specialisté poskytnou osobní poradenství

Bude-li mít společenství vlastníků jednotek zájem, energetický specialista IKA Buildog bude studii na požádání osobně prezentovat na setkání SVJ, představí jednotlivé varianty i s jejich výhodami a nevýhodami, investičními náklady a roční úsporou. Přítomnost odborníka a příležitost položit otázky usnadňuje rozhodování, které jinak ve větších skupinách vlastníků může být problematické.

Energeticko-ekonomická studie může také otevřít cestu k některému z dotačních programů, jako je například Zelená úsporám. Specialisté z IKA Buildog jsou obeznámeni s tím, jaké jsou aktuální a chystané možnosti přímé finanční podpory a dokáží vám poradit i se získáním zvýhodněných úvěrů na opravy a modernizace bytových domů.

 

Postupně dojde na všechny. Průkaz je nutné minimum

Průkazu energetické náročnosti budovy se vyhnete jen těžko. Pod hrozbou sankce 50 až 200 tisíc Kč je už nyní povinný například u novostaveb, při žádosti o stavební povolení pro rekonstrukci domu nebo při prodeji rodinného domu. Jiným vznikne povinnost v blízké budoucnosti.

Vlastníci bytových domů s rozlohou nad 1500 m2 budou muset průkaz mít od 1. ledna 2015, od roku 2016 se povinnost rozšíří také na všechny bytové domy, kde se prodává nebo pronajímá byť jen jedna bytová jednotka. Dosud se průkaz při prodeji nebo pronájmu nahrazuje předložením tří faktur za roční vyúčtování, ale to už brzy nebude možné. A nakonec povinnost dostihne i majitele menších bytových domů.

 

 

Kontakt:

Ing. Radim Veselý

obchodní ředitel

IKA BUILDOG, spol. s r.o. 

Vinohradská 112

130 00 Praha 3

E-mail: radim.vesely@ikagroup.cz 

www.buildog.cz