Menu

Vyhledávání

Rozumná investice do budoucna. Rekonstrukce stoupacího potrubí v panelovém domě v Přelouči

Materiály RAUPIANO Plus a RAUTIAN od firmy REHAU nabízí vůči konkurenčním řešením dlouhodobou životnost a vysokou odolností proti zanášení usazeninami. Z tohoto důvodu si jej zvolilo Sdružení vlastníků jednotek Pardubická 91 v rámci kompletní rekonstrukce stoupacích rozvodů.

Rekonstrukce stoupacích potrubí je v případě velkých panelových domů, jakým je i ten v Přelouči, náročná záležitost především z hlediska stavebních prací. V Přelouči se rozhodlo tamní SVJ Pardubická 91 svým obyvatelům ušetřit nervy i finance tím, že v rámci řešení havarijního stavu rozvodů plynu připravilo i kompletní renovaci všech ostatních stoupacích rozvodů. Toto rozhodnutí snižuje do budoucna riziko dalších nákladných stavebních zásahů. Vyšší počáteční investice se tak vrátí v podobě úspor za případné opravy v budoucnu. Nedílnou součástí zvoleného řešení jsou potrubí RAUPIANO Plus a RAUTITAN s dlouhou životností, která umí vyřešit i nejproblematičtější rozvody teplé užitkové vody, pitné vody a kanalizace.

O volbě řešení a konkrétních zkušenostech s rekonstrukcí jsme si povídali se zástupcem SVJ, panem Laurynem a se správcem objektu, panem Pavelkou.

Jaký byl impuls k rekonstrukci?

Lauryn: V domě docházelo před rekonstrukcí k únikům plynu a bylo tedy nutné řešit havarijní stav jeho rozvodů. Vzhledem k rozsahu nutných stavebních zásahů v případě rekonstrukce rozvodů plynu jsme se rozhodli, že uskutečníme kompletní výměnu stoupacích potrubí, aby se vše zvládlo takříkajíc „při jednom“ a abychom tím snížili další zatížení obyvatel domu případnými stavebními zásahy v budoucnosti. Motivací byla úspora nákladů při rekonstrukci, asi 70 % jader už bylo vyzděných. To by v případě opakovaných zásahů do rozvodů znamenalo bourací a stavební práce navíc.

 

Jak jste se rozhodovali o řešení rekonstrukce?

Pavelka: Nejprve jsme oslovili firmy z okolí, které měly s podobnými rekonstrukcemi zkušenost. Nakonec jsme vzhledem ke stáří dosavadního řešení rozhodli o vypracování nové projektové dokumentace, která přinášela řešení dle moderních norem. Projektant pak už navrhoval rovnou dvě varianty řešení rozvodů TUV, SV a kanalizace – v materiálech PPR a HT a také řešení v materiálech RAUPIANO Plus a RAUTITAN od REHAU. Nadpoloviční většina členů SVJ pak schválila řešení REHAU, které slibuje delší životnost a vyšší odolnost vůči zanášení usazeninami a tudíž snižuje riziko havárie a tedy nutných dalších stavebních zásahů.

 

Vycházeli jste při výběru materiálu z nějakých konkrétních zkušeností?

Pavelka: Jako správce objektů mám zkušenost s řadou nasazených řešení. Například původní rozvody v pozinkovaném potrubí dlouhodobě fungují dobře, nicméně při rekonstrukci je pozink finančně příliš nákladný. Naopak mám zkušenosti z objektu, kde byla před deseti lety provedena rekonstrukce v potrubí PPR a HT a u něj dochází k zanášení minerálními usazeninami z tvrdé vody. Po deseti letech tak řešíme opravy, především v místě kolen. Vzhledem k vysoké tvrdosti vody (23 stupňů německého stupně) v této lokalitě existovaly obavy, že by se potíže mohly opakovat i v tomto objektu. Rozhodla také jednodušší a rychlejší montáž materiálů od společnosti REHAU.

 

Jaké jsou po roce provozu zkušenosti s novým potrubím?

Lauryn: Ačkoli byla původní kanalizace provedena v osinkocementu, který má dobré hlukově izolační vlastnosti, nedošlo k žádnému zhoršení zvukové zátěže.

Pavelka: Ve sklepních prostorech dokonce došlo dle mých zkušeností ke snížení hlukového zatížení, k čemuž přispěl i fakt, že ohyby jsou provedeny pod úhlem 45° namísto původních 90°.
To přináší i nižší mechanické zatížení potrubí a tudíž snižuje riziko havárie. Mám zkušenosti se situacemi, kdy splašky v kanalizačním potrubí při dopadu na koleno v pravém úhlu způsobily jeho vyražení. Materiál RAUTITAN ve mně budí důvěru také díky možnosti kompletní montáže za studena. Právě tepelné spoje jsou dle mých zkušeností důvodem k zanášení potrubí – v místě spoje totiž materiál ztrácí schopnost odolávat usazeninám.

 

Děkujeme za rozhovor

 

Rekonstrukce s Rehau:

 

objekt: panelový dům Pardubická 91, Přelouč

provedené zásahy: rekonstrukce rozvodů TUV, SV a kanalizace

investor: SVJ Pardubická 91, Přelouč

 

Důvod rekonstrukce

Řešení havarijního stavu plynových rozvodů a současně rekonstrukce rozvodů TUV, SV a kanalizace

Podmínky investora

Zvládnout vysokou tvrdost místní vody, zkrátit časový průběh rekonstrukce, snížit náklady na rekonstrukci.

Řešení

Plyn: lisované CU potrubí.

Kanaliace: RAUPIANO PLUS firmy REHAU. Moderní systém odhlučněné kanalizace, který je vhodnější než starší typy kanalizací jako litina nebo osinkocement.

Pitná voda: RAUTITAN moderní materiál zajišťuje odolnost potrubí vůči tvorbě usazenin a montáž lze provádět i lisováním za studena, a tím zachovat vysokou kvalitu materiálu.

 

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 70 Čestlice
Tel: 272 190 111
E-mail: gt.cz@rehau.com
www.rehau.cz

 

Firma REHAU patří celosvětově k předním výrobcům polymerních materiálů – plastů. V oblasti instalací technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než třicetiletými zkušenostmi ověřenými praxí v novostavbách i při sanacích.