Menu

Vyhledávání

Zajímáte se o dění v bytovém domě? Mít přehled je v zájmu každého majitele

Informace o tom, co se v domě děje a jak hospodaří bytové družstvo (BD) či společenství vlastníků jednotek (SVJ), jsou hlavním důvodem pravidelné účasti obyvatel bytových domů na členských schůzích či shromážděních. Vysoký zájem o dění v BD nebo SVJ potvrzuje i fakt, že v případě nepřítomnosti člena chodí na schůze a shromáždění v zastoupení někdo jiný. Do fondu oprav přispívají členové nejčastěji jeden až dva tisíce korun měsíčně. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny.

Peníze až na prvním místě

Váš zájem o dění v domě by ale zdaleka neměl končit účastí na zasedání členské schůze nebo shromáždění a příspěvkem do fondu oprav. Důležitý je i přehled o celkovém hospodaření a rozpočtu, příjmech a plánovaných investicích. Vyplatí se aktivně vyhledávat příležitosti, které mohou vést k úspoře výdajů nebo naopak zvýšení příjmů do rozpočtu. „Podle našeho průzkumu pouze 26 % bytových domů pronajímá své nebytové prostory. Což je škoda, protože za relativně malé náklady lze tyto prostory zrekonstruovat a nabídnout ke komerčnímu pronájmu,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Zásadní rozhodnutí

Jak vedení BD či SVJ s penězi nakládá, by si měli všichni pohlídat a nespoléhat jen na kontrolní komisi. „Jen 56 % obyvatel bytových domů je dostatečně informováno o tak důležitých věcech, jako jsou rozhodnutí o úvěrech a hospodaření domu,“ upozorňuje Dagmar Jonášová. Každému rozhodnutí o úvěru by mělo předcházet důsledné zmapování situace na trhu. Při výběru dodavatele je třeba porovnat nabídky od více firem se zřetelem nejen na cenu, ale především reference a kvalitu provedení dřívějších zakázek.

Pozor na to, jestli je výsledek hlasování právoplatný

Pokud jde o bytová družstva, členská schůze musí být svolána v souladu se zákonem, aby nemohlo být její usnesení zpětně napadnutelné a neplatné. Nejméně 15 dnů před datem konání členské schůze tedy musí být uveřejněna pozvánka na webových stránkách družstva a současně zaslána písemně jeho členům. Pozvánka se považuje za doručenou od chvíle jejího uveřejnění na internetových stránkách. „Bytová družstva mají podle § 636 zákona o obchodních korporacích, který vstoupil v platnost v letošním roce, povinnost informovat své členy o konání členské schůze také prostřednictvím webových stránek. Webovou stránkou jsou ale třeba také sociální sítě, jejichž správa není tak nákladná. Jediným nákladem je zde váš čas investovaný do správy profilu,“ radí Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Jak efektivně financovat rekonstrukci

Plánujete rekonstrukci bytového domu, dodavatele jste úspěšně vybrali, ale ve vašem fondu oprav není dostatek financí? Řešením  může být využití nabídky Raiffeisen stavební spořitelny pro právnické osoby. „Úvěr je určen pro BD a SVJ  i bez historie. Splátky je možné si rozložit až na dobu 25 let, aby byl rozpočet jednotlivých domácností zatížen co nejméně,“ říká Dagmar Jonášová a dodává: „KREDIT i KREDIT PLUS jsou koncipovány tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné splácení po celou dobu úvěru. Bližší informace k oběma produktům naleznete na www.rsts.cz, včetně příkladů měsíčního zatížení dle výše úvěru. V případě zájmu o zaslání nezávazné modelace úvěru na vaši plánovanou rekonstrukci využijte formulář žádosti o modelaci, který je na našich stránkách k dispozici on-line, nebo zavolejte na telefon 271 035 201.“