Menu

Vyhledávání

Co přínáší zateplení bytových domů?

Když investor uvažuje o zateplení bytového domu, předpokládá, že po dokončení realizace se bude těšit různým výhodám. První z těchto výhod by měla být úspora nákladů na energie. Odhaduje se, že odborně provedená revitalizace domu by měla přinést více než 60 procentní úspory energie. Což při současných cenách za energie a zejména za topení představuje velmi citelnou úlevu pro peněženku investora.

 

Další požadované výhody souvisejí se zlepšením stavebně-technických vlastností budovy, jejichž účelem je renovace pláště a prodloužení životnosti domu. Sem může patřit třeba snížení teplotního namáhání vnějšího zdiva budovy, tím že dojde k redukci extrémních teplotních rozdílů, které na zdivo a nosné konstrukce působí v důsledku střídání ročních období i denních výkyvů počasí. Účelem zateplení by mělo být rovněž zabránění pronikání vlhkosti z vnějšku, která ve spojení s mrazem dokáže významně urychlovat degradaci omítky a zdiva. Kvalitně a cíleně provedené zateplení by mělo také zabránit výskytu a šíření řas a plísní.

Podstatným momentem v motivaci investora pro realizaci zateplení může být i snaha aktivně se podílet na řešení problémů souvisejících s globálním oteplováním Země. Tím že zateplíme, prostě spotřebujeme méně plynu, méně ropy, méně uhlí, méně elektřiny nebo jiných zdrojů energie na to, abychom vytopili svoje domovy, čímž šetříme energetické zdroje Země. Současně se snižováním naší spotřeby energie se podílíme na snižování množství škodlivin, které je každoročně vypouštěno do našeho ovzduší a přímo tak přispíváme k udržitelnému rozvoji životního prostředí.

Ne vždy očekávanou a přitom velmi podstatnou výhodou zateplení je dopad na cenu bytů v bytových domech s nízkou spotřebou energie. Zde se nabízejí vlastníkům bytových jednotek jednoznačně lepší šance na pronájem s výrazně větším výnosem z pronájmu. Současně s tím se samozřejmě zvyšují reálné hodnoty bytů v zateplených bytových domech, což se pozitivně promítá do prodejních cen těchto bytových jednotek.

Uvedené přínosy zateplení jsou jakýmsi hrubým výčtem očekávání, které si investor slibuje od realizace zateplení domu. Naplnění těchto očekávání je ovšem velmi dlouhý a složitý proces, který často končí zklamáním, rozladěním a ve výjimečných případech i žalobou na zhotovitele. Jako u každého investičního záměru i v případě zateplení vyvstávají před investorem rizika, která především souvisejí s nutností udělat správná rozhodnutí. V dnešní době už má investor k dispozici celou řadu nástrojů, jak zjistit informace, které potřebuje znát, aby kvalifikovaně rozhodoval v klíčových momentech průběhu revitalizace.

 

Úspěšně provedená revitalizace znamená, že investor by měl uspět ve třech klíčových rozhodnutích, za které v celém procesu revitalizace nese odpovědnost on sám.

První rozhodnutí spočívá ve volbě optimálního rozsahu revitalizace s ohledem na předpokládané náklady. Investor by měl mít definovány konkrétní funkce, jaké má revitalizace plnit, a měl rámcově vědět, jaké finanční náklady s tím budou spojené. Jednoduše řečeno investor by měl jasnou představu, zda se investice vyplatí a zda si jí může dovolit.

Druhé klíčové rozhodnutí investora je volba nejefektivnějšího technologického modelu řešení, které bude nejlépe plnit funkce požadované investorem. Tento aspekt bývá na českém trhu ze strany investorů dramaticky podceňován. Často dochází k volbě modelu řešení pouze na základě jednorázových nákladů na realizaci, a nebere se v úvahu kvalita a trvanlivost posuzovaných řešení, číms se revitalizace vlastně už ve střednědobém horizontu výrazně prodražuje.

Třetí a snad nejpodstatnější rozhodnutí investora spočívá ve výběru zhotovitele zateplení. Tato volba se může odehrávat formou výběrového řízení nebo může být výsledkem pouze dvoustranných jednání mezi investorem a zhotovitelem. Při obou variantách výběru by však investor měl dbát zejména na profesní zdatnost firmy, měl by se seznámit s jejími referenčními stavbami, s těmi nově realizovanými, ale i s těmi staršími po záruční lhůtě. Měl by být informován o fungování záručního i pozáručního servisu, o pojištění, o získané certifikaci ISO, o postavení na trhu a jeho historii. Rozhodujícím kritériem však musí být technologická schopnost kvalitně a včas realizovat investorem zvolený model řešení.

 

Na závěr si dovolím popřát všem zájemcům o revitalizaci, aby měli při výběru zhotovitele i volbě řešení šťastnou ruku.

 

Autor:

Mgr. Vlastimil Pokrupa,

Obchodní ředitel Divize Čechy ve firmě Revita-g a.s., která se zabývá revitalizací bytových domů v ČR a na Slovensku již více jak 14 let.

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

REVITA G a.s. – REKONSTRUKCE BEZ STAROSTÍ

Ing. Bc. Ondřej Kelbl
Obchodní ředitel divize Morava
REVITA G  a.s.
Křižíkova 70b, 612 00 Brno - Královo pole
Mobil: 724268129
E-mail:kelbl@revita-g.cz
URL: www.revita-g.cz